"Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla", red. Bogdan Musiał, Warszawa 2009 : [recenzja]

Kwartalnik Historyczny, Tom 118, Numer 3 (2011) s. 590-596
Paweł Duber , Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.)

 

do góry