"Idea gminowładztwa w polskiej historiografii (Geneza i formowanie się syntezy republikańskiej Joachima Lelewela)", Franciszek Bronowski, Łódź 1969 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 17 (1972) s. 205-207
Jerzy Maternicki , Franciszek Bronowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry