Spisy zdawczo-odbiorcze jako ewidencja archiwalna w oddziałach akt Polski Ludowej w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 31-49
Tadeusz Grygier

 

do góry