Uroczystość ku czci "Szesnastu"

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (2003) s. 17-19
Ryszard Matrzak

 

do góry