Archiwum Diecezjalne we Włocławku : Dział I : Dokumenty : Seria I : Inwentarz realny : Zeszyt 1 : Oryginalne dokumenty samoistne z XIII wieku = Archivum Dioecesanum Wladislaviense : Divisio I : Documenta : Series I : Inventarium reale : Fasciculus I : Originalia documenta subsistentialia XIII saeculi

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 47 (1983) s. 5-106

 

do góry