Czterechsetlecie erekcji Seminarium Włocławskiego (1569-1969) = Quater centesimus annus ab Sacro Seminario Wladislaviensi erecto (1569-1969)

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 18 (1969) s. 125-132
Stanisław Librowski

 

do góry