Zarząd aktami : problem centralny archiwistyki współczesnej : (dok.) = Administratio actorum : Problema centrale archivisticae contemporalis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 38 (1979) s. 5-36
Tadeusz Grygier

 

do góry