Jan Riabinin - kustosz Archiwum Państwowego w Lublinie w szesnastą rocznicę zgonu

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 29 (1958) s. 209-219, 379
Kazimiera Gawarecka

 

do góry