"Studia źródłoznawcze, Commentationes", T. IV, Warszawa-Poznań 1959 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 34 (1961) s. 206-207
Bogdan Sobol

 

do góry