Ikoniczność znaku w fonicznym języku polskim

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 3 (2009) s. 7-20
Emilia Fidrysiak

 

do góry