Środki perswazji i argumentacja w "Rozmowach Polaka z Włochem" Łukasza Górnickiego

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 109-118
Tomasz Oszczęda

 

do góry