Co z tym strukturalizmem? : krótki przegląd teorii i zagadnień wybranych szkół lingwistycznych

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 5 (2011) s. 121-129
Anna Piotrowska

 

do góry