Pierwsze znalezisko wczesnoneolitycznych przekłuwaczy typu Vedrovice z ziem polskich

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 50 (1998) s. 143-148
Sławomir Dryja

 

do góry