"Историография нового времени стран Европы и Америки", Москва 1967 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 13 (1968) s. 186-189
Jerzy Maternicki

 

do góry