Do genezy kanclerstwa koronnego

Kwartalnik Historyczny, Tom 42, Numer 4 (1928)
Stanisław Kętrzyński

 

do góry