"Rozbiór krytyczny" pracy Gerarda Labudy pt. Twórczość hagiograficzna i historiograficzna Wincentego z Kielc (Studia Źródłoznawcze 16, 1971)

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 18 (1973) s. 275
Marian Plezia , Gerard Labuda (aut. dzieła rec.)

 

do góry