"Records of the Papal right of spoil", Daniel Williman, Paris 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 217
Aleksander Gieysztor , Daniel Williman (aut. dzieła rec.)

 

do góry