W sprawie Akademii Kijowsko-Mohilańskiej

Kwartalnik Historyczny, Tom 16, Numer 4 (1902)
Aleksander Jabłonowski

 

do góry