Paryskie Biennale po raz dziewiąty : rozmowa z Delegatem Generalnym Biennale — Georges Boudaille'm

Sztuka, Tom 2, Numer 3 (1975) s. 39
Georges Boudaille

 

do góry