Kwestionariusz wypełniony dotyczący życia, działalności, prześladowań, śmierci i cnót sługi Bożego bpa Michała Kozala (1893-1943), rozesłany w 1960 roku przez postulatora jego beatyfikacji = Quaestionarius impletus: vitam, activitatem, persecutiones, mortem et virtutes servi Dei episcopi Michaëlis Kozal (1893-1943) illustrans, expeditus anno 1960 per postulatorem eius beatificationis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 57 (1988) s. 273-312

 

do góry