W odpowiedzi drowi P. Smolarkowi

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 10, Numer 1-2 (1965) s. 123-126
Mieczysław Boczar

 

do góry