Janina Ruszczycówna 1914-1988

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 307-313
Bożena Fabiani

 

do góry