"Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej : studium z pedagogiki porównawczej", Stanisław Michalski, Warszawa 1988 : [recenzja]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 33 (1990) s. 251-253
Stanisław Mauersberg , Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.)

 

do góry