Możliwości i potrzeby edukacyjne mieszczan polskich w XVI i XVII wieku

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 33 (1990) s. 27-45
Dorota Żołądź

 

do góry