"Rassegna degli Archivi di Stato", XXIII, nry 1-2, Roma 1963 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 345-347
Anna Rynkowska

 

do góry