Nowe obrazy z życia : rzeczywistość wirtualna, sztuka genetyczna i transgeniczna

Kwartalnik Filmowy, Tom 22, Numer 35-36(95-96) (2001) s. 108-119, 407
Olivier Grau

 

do góry