Katalog rubrycel i schematyzmów diecezji i zakonów historycznej Polski znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Diecezjalnego we Włocławku : część 2 : rubrycele i schematyzmy zakonne = Catalogus rubricellarum et schematismorum dioecesium ac ordinum Poloniae historicae, qui in bibliotheca prompta Archivi Dioecesani Wladislaviae asservantur : Pars 2 : Rubricellae et schematismi regulares

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 27 (1973) s. 57-130
Stanisław Librowski

 

do góry