Semantyczne problemy klasyfikacji źródeł historycznych : w związku z artykułem Gerarda Labudy: Próba nowej systematyki i interpretacji źródeł historycznych, Studia Źródłoznawcze 1 (1957)

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 3 (1958) s. 185-199
Jerzy Giedymin , Gerard Labuda (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Gerard Labuda. 1957 ,Próba nowej systematyki i interpretacji źródeł historycznych ,

 

do góry