"Empirical Social Research in Germany 1848-1914", Anthony Oberschall, Paris-The Hague 1965 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 12 (1967) s. 221
Gerard Labuda , Anthony Oberschall (aut. dzieła rec.)

 

do góry