"Encyclopedia of the Scientific Revolution From Copernicus to Newton", Wilbur Applebaum, New York-London 2000 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 244-246
Michał Kokowski , Wilbur Applebaum (aut. dzieła rec.)

 

do góry