"Osiągnięcia i postulaty w zakresie sfragistyki polskiej", Marian Haisig, "Studia Źródłoznawcze. Comentationes", t . 4, 1959, s. 153-158 : [recenzja]

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 4, Numer 1-2 (1960) s. 123-124
Stefan Krzysztof Kuczyński , Marian Haisig (aut. dzieła rec.)

 

do góry