Przyczynek do dyplomatyki polskiej w XIII w.

Kwartalnik Historyczny, Tom 12, Numer 1 (1898)
Stanisław Kutrzeba

 

do góry