Rozwój sieci parafialnej i początki organizacji dekanalnej w diecezji krakowskiej do końca XII wieku : próba podsumowania

Roczniki Humanistyczne, Tom 56, Numer 2 (2008) s. 31-53
Jacek Chachaj

 

do góry