Polonika kościelne w archiwach Jugosławii = Polonica ecclesiastica in archivis Iugoslaviae contingentia

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 37 (1978) s. 311-319
Makso Peloza , Jan Śrutwa (tł.)

 

do góry