Rekonstrukcja drugiego zeszytu Katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza = Catalogi incunabulorum typographicorum Bibliothecae Capituli Cathedralis Gnesnensis, a canonico Leone Formanowicz concinnati, altera pars reconstruitur

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 18 (1969) s. 81-124

 

do góry