Książki nadesłane do Redakcji.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 119

 

do góry