Wyróżnienia polskich historyków sztuki w kraju i zagranicą.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 116

 

do góry