"Ze skarbca kultury. Biuletyn informacyjny zakładu Narodowego im. Ossolińskich Biblioteki Polskiej Akademii Nauk", z. 18, 1967 : [recenzja]

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 12, Numer 3-4 (45-46) (1968) s. 250-252
Stanisław Suchodolski

 

do góry