"Relacja niemieckiego oficera o walce na Westerplatte we wrześniu 1939 roku", wyd., przetłum., wstępem i objaśnieniami opatrzył Marian Pelczar, Warszawa-Poznań 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 201-202
Ryszard Walczak , Marian Pelczar (aut. dzieła rec.)

 

do góry