Gdzie się przechowywały i przechowują obecnie akta unii Litwy z Polską

Kwartalnik Historyczny, Tom 16, Numer 4 (1902)
Stanisław Ptaszycki

 

do góry