Postanowienia na sejmiku wilkijskim w ziemi żmudzkiej r. 1576 marca 28. dnia

Kwartalnik Historyczny, Tom 16, Numer 3 (1902)
Witold Nowodworski

 

do góry