Przyczynki do dzialalności Jerzego Eleutera Szymonowicza-Siemiginowskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 255-263
Mariusz Karpowicz

 

do góry