"Za svedectvimi o cestach védy. Ukoly a pusobeni archivu Akademii Véd v Socialistickych Statech", Jiři Beran, Praha 1963 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 286-287
Zygmunt Kolankowski , Jiři Beran (aut. dzieła rec.)

 

do góry