Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w II półroczu 1966 roku.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 564

 

do góry