Projekty pałacu Brühlów-Potockich przy ulicy Wierzbowej

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 388-400
Halina Myszkówna

 

do góry