Niektóre nurty naukowo-badawcze profesora Jana Koniora (1935–2007) w zakresie dydaktyki matematyki

Nauczyciel i Szkoła, Tom 3-4 (36-37) (2007) s. 326-331
Piotr Kowolik

 

do góry