Inwentarz spuścizny rękopiśmiennej księdza Stanisława Librowskiego : (Teki Librowskiego) = Inventarium manuscriptorum privatorum Stanislai Librowski sacerdotis : (Thecae Librovcii).

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 60 (1991) s. 5-562

 

do góry