Jubileusz profesora Stanisława Lorentza

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 324-325
Andrzej Rottermund

 

do góry