Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Adam Weinsberg (1918-1992)

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 55 (1992) s. 26-31
Jadwiga Sambor

 

do góry