Pisma Lutra we Wrocławiu w XVI i XVII w.

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 39, Numer 4 (1984) s. 485-492
Kazimiera Maleczyńska

 

do góry